Páxinas

2006/10/06

Webs con dereito de admisión


Estes días no blog do náufrago fálase das webs con dereito de admisión. A maioría dos comentaristas ven nese tipo de páxinas ou portais algo censurable, eu non sei ata que punto ha de estar mal a creación de colectividades formadas ao redor dunha serie de intereses. Os clubs creados nestas páxinas non fan máis que reproducir comportamentos sociais cotiáns.
Se existen webs nas que o criterio de selección para ser admitido é ser fisicamente fermoso, ter un determinado nivel de renda ou traballar nunha área determinada non me parece mal sempre e cando estes novos grupos creados non actúen logo de forma fraudulenta, outra cousa é que me interese pertencer ou non a unha colectividade dese tipo.
Que son colexios privados de elite, universidades privadas, círculos de empresarios ou certas fundacións máis que formas de selección, criterios para nos xuntar cos que consideramos que deben ser os nosos iguais.
Mesmo aquí, que é o blogomillo máis que un club no que a opción idiomática na práctica á fin conduce a unha determinada selección que se podería analizar máis polo miúdo establecendo categorías menores en función da idade, a profesión, o grao de compromiso, a finalidade, a ideoloxía, etc.Estes agrupamentos só poden molestar a aqueles quen senten a frustración de non seren admitidos alí onde consideran que deberían estar.


Nenhum comentário: