Páxinas

2006/07/27

Pura Vázquez in memoriam


"Guindar as vestiduras nun universo azul e sentir como a pel é a pura perfección, que o corpo é un anxo doce que nos ata no gozo. No hemisferio amoroso da festa dos que se aman, no país da caricia e da celeste carne."

Nenhum comentário: