Páxinas

2010/07/20

A crise

Ilustración de Adrienne Mesurat.

Perségueme unha crise que non hai fondo mundial que lle dea solución, ao bordo da depreciación monetaria cada vez cotizo máis á baixa e hai tanto tempo que non visito a Selva que me parece doutra muller que xa non son eu.
Fago oposicións a corentona-de-libro e xa esquecín o camiño de volta.
Mentres hai quen volve ao seu paraíso de verán, recupera para si os lugares da nenez, airea a nosa economía, lle quita o corsé ao desexo, se reproduce e saborea solpores de antigos imperios, vaise achegando demasiado lentamente o tempo de cobrar esas vacacións pendentes. É tan incerto todo que a conta atrás asusta.